[PO] Jujutsu Kaisen

RD Studio’s Toji Fushiguro

CHF136CHF460
CHF88CHF220
Out of stock

[PO] Jujutsu Kaisen

GOE Studio – Nobara Kugisaki

CHF64CHF160
Out of stock

[PO] Jujutsu Kaisen

Scramjet Studio – Panda

CHF112CHF280
Out of stock
CHF100CHF250
Out of stock

[PO] Jujutsu Kaisen

GOE Studio – Hanami

CHF106CHF265
Out of stock

[PO] Jujutsu Kaisen

Tomato Studio – Sukuna

CHF110CHF275
Out of stock

[PO] Jujutsu Kaisen

AS Studio – Megumi

CHF84CHF210